Living Consulting AS

Living Consulting AS fikk sitt nye navn den 27.12.2013  (tidligere Fortunalife AS), og vil med navnebyttet  illustrere en ny epoke for firmaet. Nye prosjekter og utvidelser er i støpeskjeen. Hjemmesiden er under redigering og ny ferdig profil vil foreligge i januar 2014

Velkommen tilbake  til våre nye sider i 2014 !